Witamy na stronie akcyza.net - Celem strony jest zebranie kompleksowej wiedzy i informacji o akcyzie w jednym miejscu.

Zmiany w podatku akcyzowym

08.11.2017r.

Polski tytoń o Pakiecie Tytoniowym: Nie spalcie tego!

http://wgospodarce.pl/informacje/42350-polski-tyton-o-pakiecie-tytoniowym-nie-spalcie-tego

 

________________________________________________________________________________________________

Nowy wzór deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S).

 

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wprowadza odrębny wzór deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S).

W rezultacie projektowanych zmian powstaną dwa odrębne wzory deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego: jeden odnoszący się wyłącznie do samochodów osobowych (AKC-U/S) i drugi obejmujący wyroby akcyzowe (AKC-U/A). Zaktualizowana deklaracja uproszczona AKC-U/A będzie składana na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn. zm.), natomiast nowa deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S) - w oparciu o art. 106 ust. 2 ww. ustawy.

Zasadnicze różnice wprowadzanego wzoru deklaracji AKC-U/S z dotychczas obowiązującą deklaracją AKC-U dotyczą:

- w części C ,,Wysokość podatku akcyzowego’’ w odniesieniu do samochodów osobowych nie znajduje zastosowania pole dotyczące kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy;

- w części D ,,Obliczenia podatku akcyzowego od samochodów osobowych” znajdują się pola zawierające szczegółowe informacje dotyczące samochodu osobowego, pozwalające na jego pełną identyfikację i oszacowanie wartości. Są to pola: stan pojazdu (nowy/używany), marka, model pojazdu, rok produkcji, numer VIN, nadwozia, podwozia lub ramy, moc silnika, pojemność silnika, przebieg, rodzaj skrzyni biegów (manualna/automatyczna), sposób napędu (olej napędowy/benzyna/energia elektryczna/gaz do napędu/inne), stan techniczny (nieuszkodzony/uszkodzony z opinią biegłego, uszkodzony bez opinii biegłego). W obecnie obowiązującej deklaracji podatkowej podatnicy podają jedynie dane dotyczące marki, modelu, roku produkcji, pojemności silnika i nr nadwozia samochodu osobowego, jak również ośmiocyfrowy kod CN. Mając na uwadze, że informacje wskazywane przez podatników w dodawanych polach pozwalają na szczegółową identyfikację rodzaju samochodu, w deklaracji AKCU/S zrezygnowano z wymogu podawania kodu CN;

- w części E deklaracji AKC-U/S dodane zostało pole „Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL osoby reprezentującej podatnika”, w celu szybszej identyfikację ww. osoby.

Powyższe uszczegółowienie podawanych w deklaracji informacji dotyczących zadeklarowanego pojazdu oraz osoby reprezentującej podatnika umożliwi już na etapie przyjęcia deklaracji szybszą weryfikację wskazanych danych. W przypadku stwierdzenia zaniżenia podstawy opodatkowania nabywanych wewnątrzwspólnotowo samochodów osobowych możliwe będzie szybkie podjęcie działań zmierzających do określenia prawidłowej podstawy opodatkowania, a co za tym idzie - kwoty podatku akcyzowego.

Zasadnicze różnice wprowadzanego wzoru deklaracji AKC-U/A w porównaniu do dotychczas obowiązującego wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego polegają na usunięciu danych i pól dotyczących samochodów osobowych. Celem lepszego rozróżnienia obu wzorów deklaracji uproszczonej w nazwie deklaracji AKC-U dodane zostały słowa ,,wyrobów akcyzowych”, zaś jej znak został rozszerzony o literę „A”.

Dodatkowo wprowadzono zmianę redakcyjną polegającą na usunięciu pola „Adres e-mail i nr telefonu” z części B.2 „Adres siedziby/adres zamieszkania”, gdyż te dane mogą być wpisane w części E „Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika” w dotychczasowym polu „Numer telefonu i adres e-mail podatnika lub osoby reprezentującej podatnika”.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia uchyla się rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego. Równocześnie jednak projekt rozporządzenia w § 2 przewiduje przepis przejściowy pozwalający na stosowanie, do końca 2018 r., druków deklaracji uproszczonej AKC-U, sporządzonych według wzoru określonego w uchylanym rozporządzeniu, jednak wyłącznie w odniesieniu do wyrobów akcyzowych. Intencją projektodawcy jest bowiem, aby deklaracje w formie papierowej, które zostały uprzednio wydrukowane i rozdystrybuowane pomiędzy izbami i urzędami administracji skarbowej, mogły być nadal wykorzystane, co uzasadnione jest koniecznością racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi.

 

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 października 2017 r.

 

 

 

Znowelizowana ustawa o podatku akcyzowym precyzuje kwestie korzystania ze zwolnienia od akcyzy w obrocie alkoholem etylowym całkowicie skażonym, zmiany dotyczą również. rejestracji podmiotów, zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym i zabezpieczenia akcyzowego.

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież